Training conflicthantering – Heeft u moeite om uw conflicten te beheersen? Kom en ontdek de oplossing met Emotionele Regulering en GC « 

Welkom op onze pagina  » Training conflicthantering met geweldloze communicatie »

Training conflicthantering – Hebt u last van prikkelbaarheid en agressiviteit die spanning veroorzaken in uw professionele relaties ?

 • Uw professionele relaties kunnen moeilijk zijn vanwege uw temperament.
 • Uw dialogen zijn vaak niet-constructief omdat u vasthoudt aan uw standpunten en moeite hebt met luisteren.
 • Je kunt je niet rustig uitdrukken als je iets niet leuk vindt of het niet met iemand eens bent.
 • Je hebt weinig empathie voor anderen.
 • Je velt snel een oordeel over je gesprekspartners
 • Je neemt nooit verantwoordelijkheid voor je daden en je schuift het op anderen.
 • Je voelt de behoefte om je negatieve emoties en boosheid onder controle te houden omdat ze een negatieve invloed hebben op jou en de mensen om je heen.
  Je wil beter leren communiceren om constructieve dialogen tot stand te brengen ?

Training conflicthantering – Voelt u zich verlamd wanneer er een conflict ontstaat ? Vindt u het moeilijk om uw ontevredenheid te uiten ?

 • Je houdt alles voor jezelf en laat niet merken dat je het er niet mee eens bent.
 • Je hebt weinig zelf-empathie, je verwaarloost jezelf om anderen op de eerste plaats te zetten.
 • Er zijn momenten waarop je niet meer deelneemt aan een discussie omdat je het gevoel hebt dat er niet naar je wordt geluisterd of dat je niet wordt gehoord.
 • Tijdens een discussie voelt u zich onveilig en heeft u de behoefte om te vluchten.
 • Je verliest je evenwicht.
 • Het uiten van je grenzen is moeilijk voor je.
 • Je bent niet in staat een eerlijke dialoog tot stand te brengen, waarin je evenveel aan het woord bent als de anderen.
 • Je hebt problemen om je negatieve emoties onder controle te houden omdat ze een negatieve invloed hebben op jou en de mensen om je heen.

  Beter leren communiceren om constructieve dialogen tot stand te brengen is uw doel ?
  Ontdekt onze opleiding: conflicthantering training.

Training conflicthantering – Wilt u uw emoties begrijpen en verwelkomen om ze te transformeren en zo uw communicatie met anderen te verbeteren door middel van GC ?

Om beter te communiceren, moet u weten hoe te luisteren naar de mensen met wie u spreekt. Kalm blijven zal u helpen om uw standpunt duidelijk te maken of om het eenvoudig uit te drukken, en zal zo een constructieve dialoog mogelijk maken. Leer uw ongewenste mechanismen ongedaan te maken om uw communicatie te verbeteren en uw relationele moeilijkheden op te lossen. Dankzij de conflicthantering training leert u hoe u uw conflicten kunt beheren.

Training conflicthantering – Heeft u moeite om uw conflicten te beheersen? Kom en ontdek de oplossing met Emotionele Regulering en GC « 

Welkom op onze pagina  » Training conflicthantering met geweldloze communicatie »

Training conflicthantering – Hebt u last van prikkelbaarheid en agressiviteit die spanning veroorzaken in uw professionele relaties ?

 • Uw professionele relaties kunnen moeilijk zijn vanwege uw temperament.
 • Uw dialogen zijn vaak niet-constructief omdat u vasthoudt aan uw standpunten en moeite hebt met luisteren.
 • Je kunt je niet rustig uitdrukken als je iets niet leuk vindt of het niet met iemand eens bent.
 • Je hebt weinig empathie voor anderen.
 • Je velt snel een oordeel over je gesprekspartners
 • Je neemt nooit verantwoordelijkheid voor je daden en je schuift het op anderen.
 • Je voelt de behoefte om je negatieve emoties en boosheid onder controle te houden omdat ze een negatieve invloed hebben op jou en de mensen om je heen.
  Je wil beter leren communiceren om constructieve dialogen tot stand te brengen ?

Training conflicthantering – Voelt u zich verlamd wanneer er een conflict ontstaat ? Vindt u het moeilijk om uw ontevredenheid te uiten ?

 • Je houdt alles voor jezelf en laat niet merken dat je het er niet mee eens bent.
 • Je hebt weinig zelf-empathie, je verwaarloost jezelf om anderen op de eerste plaats te zetten.
 • Er zijn momenten waarop je niet meer deelneemt aan een discussie omdat je het gevoel hebt dat er niet naar je wordt geluisterd of dat je niet wordt gehoord.
 • Tijdens een discussie voelt u zich onveilig en heeft u de behoefte om te vluchten.
 • Je verliest je evenwicht.
 • Het uiten van je grenzen is moeilijk voor je.
 • Je bent niet in staat een eerlijke dialoog tot stand te brengen, waarin je evenveel aan het woord bent als de anderen.
 • Je hebt problemen om je negatieve emoties onder controle te houden omdat ze een negatieve invloed hebben op jou en de mensen om je heen.

  Beter leren communiceren om constructieve dialogen tot stand te brengen is uw doel ?
  Ontdekt onze opleiding: conflicthantering training.

Training conflicthantering – Wilt u uw emoties begrijpen en verwelkomen om ze te transformeren en zo uw communicatie met anderen te verbeteren door middel van GC ?

Om beter te communiceren, moet u weten hoe te luisteren naar de mensen met wie u spreekt. Kalm blijven zal u helpen om uw standpunt duidelijk te maken of om het eenvoudig uit te drukken, en zal zo een constructieve dialoog mogelijk maken. Leer uw ongewenste mechanismen ongedaan te maken om uw communicatie te verbeteren en uw relationele moeilijkheden op te lossen. Dankzij de conflicthantering training leert u hoe u uw conflicten kunt beheren.

TRAINING « STRESSMANAGEMENT EN ZELFBEHEERSING » :
LEER UW EMOTIES TE REGULEREN EN ONDER CONTROLE TE HOUDEN

De opleidingsworkshop richt zich zowel tot bedrijfsleiders en managers, als werknemers. Wij bieden twee keuzes : « Managers » of « werknemers ».

Druk en spanningen op het werk… stress is overal ! Hoe kunnen we die overwinnen ? Welke ontspanningstechnieken zijn de beste ? De stress die iedereen heeft, hoeft naar onze ervaring niet ontweken worden.

Om dagelijks tot sereniteit te komen en niet alleen zijn eigen onrust te beheersen, maar ook te kunnen leven met de stress van zijn collega’s, moet men een dialoog tot stand weten te brengen. Natuurlijk bestaan er geen wondermiddelen, maar er zijn wel hulpmiddelen om er in het bedrijf mee om te gaan.

Arbeidsomstandigheden kunnen soms leiden tot psychosociale risico’s (PSR) op het werk. Dit kunnen risico’s zijn voor de geestelijke, lichamelijke en sociale gezondheid. Het is daarom belangrijk deze risico’s te voorkomen. Stress- en angstmanagement is een belangrijke stap om welzijn op het werk te bereiken. Deze opleiding is ook complementair met de opleiding Emotieregulatie en het beheer van emoties op het werk.

TRAINING « CONFLICTBEHEERSING » :

DE CONFLICTHANTERING EN SPANNINGEN BINNEN UW TEAM BEHEERSEN

Het voorkomen en de conflicthantering zijn de belangrijkste vaardigheid van een succesvolle manager en werknemer.

Conflicten op het werk oplossen : het is mogelijk !

In situaties van spanning, stelt Kunstvanverbinding u voor om aanpasbare posities en reacties te vinden om kalm en sereen te blijven.

Leer hoe u uw team kunt beheren met de conflicthantering training. Tijdens het gebruik van Geweldloze Communicatie (GC).

Weten hoe je kunt werken aan de relatie met je team, collega’s en moeilijke personen vereist een bewustzijn van gedragingen om terug te komen tot een dialoog waarin iedereen zich kan uiten en op een respectvolle en eerlijke manier gehoord wordt.

De conflicthantering training geeft u de instrumenten om een betere bemiddelaar en communicator te worden. Werken in een conflictueuze omgeving kan ook leiden tot psychosociale risico’s op het werk. Daarom is het belangrijk te leren hoe u uw emoties kunt beheersen en de juiste reflexen kunt aannemen voor conflictsituaties op het werk.

Het doel van de conflicthantering training is terug te keren naar een dialoog waarin iedereen zich kan uitdrukken en gehoord wordt met respect en billijkheid.

TRAINING « OMGAAN MET EMOTIES » :
OM UW EMOTIONELE INTELLIGENTIE TE ONTWIKKELEN

Leer uw emoties te gebruiken als bondgenoten van het succes van uw bedrijf. Interessant voor iedereen !

Hoe kunnen wij emoties beheren en ze omzetten in troeven ? Hoe kunnen we emoties gebruiken in onze communicatie? Hoe kunnen we de emoties en gedragingen van anderen managen?

Al deze vragen zullen aan bod komen zodat iedereen oplossingen kan vinden via de gebruikte situaties en tools, geïnspireerd door Geweldloze Communicatie (GC).

De opleiding Omgaan met emoties op het Werk ligt in de lijn van de opleiding Emotionele Regulatie. Ze is gewoon meer aangepast aan de professionele omgeving.

Voor manager :

 • Stress beheersen en efficiënt reageren op ongerustheid van medewerkers op het werk.
 • Psychologische ondersteuning bieden aan het eigen team waarbij iedereen verantwoordelijkheid neemt.
 • Efficiënt omgaan met de dagelijkse professionele druk, tijd en extra werk.

Voor werknemers :

 • Emoties en de lichaamstaal begrijpen en beheersen, en sereniteit bereiken.
 • Weten hoe te discussiëren met wederzijds vertrouwen.
 • Zich gepast gedragen tegenover mensen in stressvolle situaties en wanneer men geconfronteerd wordt met « negatieve » reacties.
 • De relatiekwaliteiten, het luisteren en de expressie verbeteren : aandacht, non-verbaal en verbaal.

Voorkom en identificeer de bron van stress :

 • De persoonlijke en professionele factoren van stress en de gevolgen ervan leren herkennen.
 • Werken aan het bewustzijn (psychologische blokkades), aan de beheersing van het lichaam en de stem.

Beheers uw stress :

 • De verschillende vormen van stress leren kennen en beheersen : hun voor- en nadelen.
 • Uw emoties herkennen en technieken aanleren om ze onder controle te houden : stem, blik, lichaam, gedachten, ademhaling en lichaamshouding.
 • De sleutelfactoren van stressvermindering toepassen : Geweldloze Communicatie.
 • Stress bestrijden met de voordelen van lachen.
 • Kritiek aanvaarden en weten hoe die te transformeren.

« Communicatie is voor 93% non-verbaal. Een boodschap wordt voor 55% overgebracht door lichaamstaal, voor 38% door intonatie van de stem en voor 7% door woorden. » Albert Mehrabian

Geen.

21 uur verdeeld over 3 dagen training of op maat.

Voor meer informatie, contacteer ons

Voor manager en werknemer :

 • Conflicten voorkomen, begeleiden en oplossen.
 • Zijn communicatie verbeteren om conflictsituaties kalm aan te pakken.
 • Zijn emoties beter beheersen en zich bewust zijn van de gevolgen van zijn gedrag binnen de groep.
 • Neutraliteit en vertrouwen tot stand brengen : de beste positie vinden wanneer men oog in oog staat met de collega’s.

Het krachtige instrument om conflicten op te lossen : Geweldloze Communicatie

 • Leer de 4-stappen aanpak van het Geweldloze Communicatie proces.
 • Praten over zichzelf: De formulering in « ik » in plaats van in « jij ».
 • Hulpmiddelen om met emoties om te gaan: accepteer ze en verbaliseer ze om ze te neutraliseren.
 • Identificeer en transformeer emoties, stress en houdingen ten opzichte van spanning.
 • De ware verwachtingen en behoeften van anderen waarnemen zonder overhaast te interpreteren.
 • Anderen en zichzelf met empathie verwelkomen en naar hen luisteren.
 • Het conflict beëindigen dankzij de conflicthantering training: gunstige voorwaarden scheppen voor de toepassing van nieuwe regels met zijn partners.

Geen.

21 uur verdeeld over 3 dagen training of op maat.

Voor meer informatie, contacteer ons

Voor manager en werknemer

 • Beheers je emoties om effectiever te zijn.
 • In staat zijn zijn emoties te gebruiken, weten hoe een « neen » te vieren en te uiten.
 • Ontwikkel emotionele intelligentie op het werk om efficiënter te worden.
 • Begrijp de triggers en oorsprong van emoties.
 • Meer vertrouwd zijn met emotionele reacties, hun uitingen en hun gevolgen.
 • Begrijpen van de belangrijkste emoties, hun functies en effecten.
 • Leer u meer op uw gemak te voelen met uw emoties : Word je bewust van je eigen emoties en pas ze aan naargelang de situatie.
 • De emoties van je gesprekspartners: Hoe jezelf te beschermen en er rekening mee te houden.
 • De voordelen van het uiten van emoties in relaties.
 • Het trainen en overwinnen van de ongewenste effecten van emoties in relaties.

Optie : Individueel telefonisch onderhoud van 1u30 met elke deelnemer tijdens de interimsessie of na de opleiding.

Geen.

21 uur verdeeld over 3 dagen training of op maat.

Voor meer informatie, contacteer ons

TRAINING « STRESSMANAGEMENT EN ZELFBEHEERSING » :
LEER UW EMOTIES TE REGULEREN EN ONDER CONTROLE TE HOUDEN

De opleidingsworkshop richt zich zowel tot bedrijfsleiders en managers, als werknemers. Wij bieden twee keuzes : « Managers » of « werknemers ».

Druk en spanningen op het werk… stress is overal ! Hoe kunnen we die overwinnen ? Welke ontspanningstechnieken zijn de beste ? De stress die iedereen heeft, hoeft naar onze ervaring niet ontweken worden.

Om dagelijks tot sereniteit te komen en niet alleen zijn eigen onrust te beheersen, maar ook te kunnen leven met de stress van zijn collega’s, moet men een dialoog tot stand weten te brengen. Natuurlijk bestaan er geen wondermiddelen, maar er zijn wel hulpmiddelen om er in het bedrijf mee om te gaan.

Arbeidsomstandigheden kunnen soms leiden tot psychosociale risico’s (PSR) op het werk. Dit kunnen risico’s zijn voor de geestelijke, lichamelijke en sociale gezondheid. Het is daarom belangrijk deze risico’s te voorkomen. Stress- en angstmanagement is een belangrijke stap om welzijn op het werk te bereiken. Deze opleiding is ook complementair met de opleiding Emotieregulatie en het beheer van emoties op het werk.

Voor manager :

 • Stress beheersen en efficiënt reageren op ongerustheid van medewerkers op het werk.
 • Psychologische ondersteuning bieden aan het eigen team waarbij iedereen verantwoordelijkheid neemt.
 • Efficiënt omgaan met de dagelijkse professionele druk, tijd en extra werk.

Voor werknemers :

 • Emoties en de lichaamstaal begrijpen en beheersen, en sereniteit bereiken.
 • Weten hoe te discussiëren met wederzijds vertrouwen.
 • Zich gepast gedragen tegenover mensen in stressvolle situaties en wanneer men geconfronteerd wordt met « negatieve » reacties.
 • De relatiekwaliteiten, het luisteren en de expressie verbeteren : aandacht, non-verbaal en verbaal.

Voorkom en identificeer de bron van stress :

 • De persoonlijke en professionele factoren van stress en de gevolgen ervan leren herkennen.
 • Werken aan het bewustzijn (psychologische blokkades), aan de beheersing van het lichaam en de stem.

Beheers uw stress :

 • De verschillende vormen van stress leren kennen en beheersen : hun voor- en nadelen.
 • Uw emoties herkennen en technieken aanleren om ze onder controle te houden : stem, blik, lichaam, gedachten, ademhaling en lichaamshouding.
 • De sleutelfactoren van stressvermindering toepassen : Geweldloze Communicatie.
 • Stress bestrijden met de voordelen van lachen.
 • Kritiek aanvaarden en weten hoe die te transformeren.

« Communicatie is voor 93% non-verbaal. Een boodschap wordt voor 55% overgebracht door lichaamstaal, voor 38% door intonatie van de stem en voor 7% door woorden. » Albert Mehrabian

Geen.

21 uur verdeeld over 3 dagen training of op maat.

Voor meer informatie, contacteer ons

TRAINING « CONFLICTBEHEERSING » :

DE CONFLICTHANTERING EN SPANNINGEN BINNEN UW TEAM BEHEERSEN

Het voorkomen en de conflicthantering zijn de belangrijkste vaardigheid van een succesvolle manager en werknemer.

Conflicten op het werk oplossen : het is mogelijk !

In situaties van spanning, stelt Kunstvanverbinding u voor om aanpasbare posities en reacties te vinden om kalm en sereen te blijven.

Leer hoe u uw team kunt beheren met de conflicthantering training. Tijdens het gebruik van Geweldloze Communicatie (GC).

Weten hoe je kunt werken aan de relatie met je team, collega’s en moeilijke personen vereist een bewustzijn van gedragingen om terug te komen tot een dialoog waarin iedereen zich kan uiten en op een respectvolle en eerlijke manier gehoord wordt.

De conflicthantering training geeft u de instrumenten om een betere bemiddelaar en communicator te worden. Werken in een conflictueuze omgeving kan ook leiden tot psychosociale risico’s op het werk. Daarom is het belangrijk te leren hoe u uw emoties kunt beheersen en de juiste reflexen kunt aannemen voor conflictsituaties op het werk.

Het doel van de conflicthantering training is terug te keren naar een dialoog waarin iedereen zich kan uitdrukken en gehoord wordt met respect en billijkheid.

Voor manager en werknemer :

 • Conflicten voorkomen, begeleiden en oplossen.
 • Zijn communicatie verbeteren om conflictsituaties kalm aan te pakken.
 • Zijn emoties beter beheersen en zich bewust zijn van de gevolgen van zijn gedrag binnen de groep.
 • Neutraliteit en vertrouwen tot stand brengen : de beste positie vinden wanneer men oog in oog staat met de collega’s.

Het krachtige instrument om conflicten op te lossen : Geweldloze Communicatie

 • Leer de 4-stappen aanpak van het Geweldloze Communicatie proces.
 • Praten over zichzelf: De formulering in « ik » in plaats van in « jij ».
 • Hulpmiddelen om met emoties om te gaan: accepteer ze en verbaliseer ze om ze te neutraliseren.
 • Identificeer en transformeer emoties, stress en houdingen ten opzichte van spanning.
 • De ware verwachtingen en behoeften van anderen waarnemen zonder overhaast te interpreteren.
 • Anderen en zichzelf met empathie verwelkomen en naar hen luisteren.
 • Het conflict beëindigen dankzij de conflicthantering training: gunstige voorwaarden scheppen voor de toepassing van nieuwe regels met zijn partners.

Geen.

21 uur verdeeld over 3 dagen training of op maat.

Voor meer informatie, contacteer ons

TRAINING « OMGAAN MET EMOTIES » :
OM UW EMOTIONELE INTELLIGENTIE TE ONTWIKKELEN

Leer uw emoties te gebruiken als bondgenoten van het succes van uw bedrijf. Interessant voor iedereen !

Hoe kunnen wij emoties beheren en ze omzetten in troeven ? Hoe kunnen we emoties gebruiken in onze communicatie? Hoe kunnen we de emoties en gedragingen van anderen managen?

Al deze vragen zullen aan bod komen zodat iedereen oplossingen kan vinden via de gebruikte situaties en tools, geïnspireerd door Geweldloze Communicatie (GC).

De opleiding Omgaan met emoties op het Werk ligt in de lijn van de opleiding Emotionele Regulatie. Ze is gewoon meer aangepast aan de professionele omgeving.

Voor manager en werknemer

 • Beheers je emoties om effectiever te zijn.
 • In staat zijn zijn emoties te gebruiken, weten hoe een « neen » te vieren en te uiten.
 • Ontwikkel emotionele intelligentie op het werk om efficiënter te worden.
 • Begrijp de triggers en oorsprong van emoties.
 • Meer vertrouwd zijn met emotionele reacties, hun uitingen en hun gevolgen.
 • Begrijpen van de belangrijkste emoties, hun functies en effecten.
 • Leer u meer op uw gemak te voelen met uw emoties : Word je bewust van je eigen emoties en pas ze aan naargelang de situatie.
 • De emoties van je gesprekspartners: Hoe jezelf te beschermen en er rekening mee te houden.
 • De voordelen van het uiten van emoties in relaties.
 • Het trainen en overwinnen van de ongewenste effecten van emoties in relaties.

Optie : Individueel telefonisch onderhoud van 1u30 met elke deelnemer tijdens de interimsessie of na de opleiding.

Geen.

21 uur verdeeld over 3 dagen training of op maat.

Voor meer informatie, contacteer ons