Welkom op onze pagina : « Communicatie coaching : professionele coach – tools »

Communicatie coaching – Onze visie: Wij zijn de verandering.

Hiervoor zijn er twee cruciale stappen te doorlopen en te ervaren :


Bewustzijn … van de situatie, de blik en mijn gedrag of acties in interacties dankzij hulpmiddelen zoals GC en Emotionele Regulering

– Leren spreken en luisteren om een zorgzame, authentieke en eerlijke dialoog tot stand te brengen.

In onze coaching en training in communicatie en management verdedigen wij waarden en in het werk dat wij aanbieden richten wij ons op de volgende punten :

1) de grenzen van zichzelf en anderen te verwelkomen en onze verschillen te eren

2) zich met hart en ziel te verhouden tot de waarden en de menselijkheid van de verschillende gesprekspartners

3) hun waarden en doelstellingen op persoonlijk en professioneel vlak, en zelfs daarbuiten, te definiëren

4) de eigen kracht te erkennen

Dit is haalbaar dankzij onze instrumenten van Geweldloze Communicatie, Emotieregulatie en onze theatertechnieken. De algemene intentie naast persoonlijke transformatie is om deel te nemen aan sociale verandering.

Wie we zijn

Catalogi, offertes, registratie & tarieven

Video’s en Tools

Nieuws en data

Welkom op onze pagina : « Communicatie coaching : professionele coach – tools »

Communicatie coaching – Onze visie: Wij zijn de verandering.

Hiervoor zijn er twee cruciale stappen te doorlopen en te ervaren :


Bewustzijn … van de situatie, de blik en mijn gedrag of acties in interacties dankzij hulpmiddelen zoals GC en Emotionele Regulering

– Leren spreken en luisteren om een zorgzame, authentieke en eerlijke dialoog tot stand te brengen.

In onze coaching en training in communicatie en management verdedigen wij waarden en in het werk dat wij aanbieden richten wij ons op de volgende punten :

1) de grenzen van zichzelf en anderen te verwelkomen en onze verschillen te eren

2) zich met hart en ziel te verhouden tot de waarden en de menselijkheid van de verschillende gesprekspartners

3) hun waarden en doelstellingen op persoonlijk en professioneel vlak, en zelfs daarbuiten, te definiëren

4) de eigen kracht te erkennen

Dit is haalbaar dankzij onze instrumenten van Geweldloze Communicatie, Emotieregulatie en onze theatertechnieken. De algemene intentie naast persoonlijke transformatie is om deel te nemen aan sociale verandering.

Wie we zijn

Catalogi, offertes, registratie & tarieven

Video’s en Tools

Nieuws en data