Wat is Geweldloze Communicatie (GC)?

Welkom op onze pagina : « Communicatie training – GC : geïnspireerd met theatertechnieken »

Geweldloze Communicatie of Verbindende Communicatie, gesticht door Marshall Rosenberg, is een communicatieproces dat wederzijdse luisterende samenwerking, constructieve en positieve attitudes bevordert, en dat een effectieve dialoog, discussies en samenwerking tussen mensen in een professionele of persoonlijke omgeving bevordert.

Hoe benadert u Verbindende Communicatie geinspireerd door Geweldloze Communicatie met onze trainingen* ?

Om Verbindende Communicatie geinspireerd door Geweldloze Communicatie (GC) te benaderen, bieden wij 3 trainingsformules aan :

*GC trainingen kunnen alleen gegeven worden door gecertificeerde trainers.

Drie fundamentele modules voor het leren van Geweldloze Communicatie (GC)*

Opleiding voor managers : Verbindende Communicatie en Emotionele Intelligentie

Een opleiding geïnspireerd door GC : Dankbaarheid, waardering en positieve feedback geven

Wat is Geweldloze Communicatie (GC)?

Welkom op onze pagina : « Communicatie training – GC : geïnspireerd met theatertechnieken »

Geweldloze Communicatie of Verbindende Communicatie, gesticht door Marshall Rosenberg, is een communicatieproces dat wederzijdse luisterende samenwerking, constructieve en positieve attitudes bevordert, en dat een effectieve dialoog, discussies en samenwerking tussen mensen in een professionele of persoonlijke omgeving bevordert.

Hoe benadert u Verbindende Communicatie geinspireerd door Geweldloze Communicatie met onze trainingen* ?

Om Verbindende Communicatie geinspireerd door Geweldloze Communicatie (GC) te benaderen, bieden wij 3 trainingsformules aan :

*GC trainingen kunnen alleen gegeven worden door gecertificeerde trainers.

Drie fundamentele modules voor het leren van Geweldloze Communicatie (GC)*

Opleiding voor managers : Verbindende Communicatie en Emotionele Intelligentie

Een opleiding geïnspireerd door GC : Dankbaarheid, waardering en positieve feedback geven

TRAINING IN VERBINDENDE COMMUNICATIE GEINSPIREERD DOOR GEWELDLOZE COMMUNICATIE – (GC)

MODULE 1

De basis van een constructieve communicatie – De relatie tot zichzelf

Leer beter te luisteren en effectiever op een verzoek in te gaan.

De gouden regel van gedrag is wederzijdse tolerantie.” – Ghandi

Wenst u het proces van GC te ontdekken ten dienste van de professionele en persoonlijke relatie ?

TRAINING IN VERBINDENDE COMMUNICATIE GEINSPIREERD DOOR GC – MODULE 2

De relatie met de ander – Openheid voor dialoog

Anders communiceren voor een betere samenwerking dankzij GC.

Als ik anderen de empathie geef die ze nodig hebben, is het niet moeilijk om mezelf te laten horen.Marshall Rosenberg

Wilt u nieuwe relatievaardigheden ontwikkelen door middel van verbindende communicatie ?

TRAINING IN VERBINDENDE COMMUNICATIE GEINSPIREERD DOOR GC – MODULE 3

De praktijk van de dialoog en de uitdagingen ervan

Concrete voorbeelden van GC in bedrijven in de praktijk brengen.

Het heeft geen zin mooie gevoelens te voelen als we ze niet kunnen overbrengen.Stefan Zweig

Wilt u weg van de « gebruikelijke » communicatie en uzelf duidelijk, respectvol en effectiever uitdrukken met technieken en hulpmiddelen die geïnspireerd zijn door GC ?

Aan het einde van de opleiding zal de deelnemer in staat zijn om :

 • Een kwalitatieve verbinding met zichzelf en anderen te ontwikkelen : Empathische luistervaardigheden te ontwikkelen
 • Te weten hoe neutrale waarnemingen te doen
 • Te weten hoe men zijn gevoelens en behoeften op een verantwoorde manier kan uiten
 • Belemmeringen die leiden tot conflicten of stress kunnen te identificeren en te leren overwinnen
 • Moeilijke emoties te hanteren en zich bewust te worden van lichaamstaal.
 • Presenteren van het GCproces en de belangrijkste fasen
 • Verduidelijken en uitdrukken van wat er in ons omgaat
 • De vier manieren om een boodschap te ontvangen
 • Dankbaarheid uitdrukken
 • Zelfempathie leren

Geen.

21 uur training verdeeld over 3 dagen of op maat.

Voor meer informatie, contacteer ons

Aan het einde van de opleiding zal de deelnemer in staat zijn om :

 • Misverstanden en meningsverschillen oplossen zonder agressie.
 • Gebruik te maken van dialoog op basis van empathisch luisteren en weten hoe een vraag te stellen en niet een eis.
 • Iemands diepste behoeften te onderscheiden en te weten hoe ze te labelen om de relatie te dienen.
 • Het vermogen te verwerven om zich oprecht uit te drukken en zich in te leven in anderen.
 • Empathisch luisteren naar wat er in de ander omgaat
 • Een verbinding maken met de ander door een verzoek te doen
 • De dialoogdans of de giraffedans
 • De verschillende manieren van luisteren en de gevolgen daarvan

« module 1 ».

21 uur training verdeeld over 3 dagen of op maat.

Voor meer informatie, contacteer ons

Aan het einde van de opleiding zal de deelnemer in staat zijn om :

 • Dagelijkse professionele situaties op te lossen
 • Te leren van fouten en blokkades
 • Een « neen » empathisch te ontvangen en een « neen » uit te drukken als een kans om een constructieve oplossing te vinden.
 • De kracht van vieringen aan de hand van de deelnemers ingebrachte
 • Zelfempathie beoefenen
 • Expressie en empathie in de dans van de dialoog
 • Leren van onze blokkades
 • « Neen » kunnen ontvangen

Vorige « module 2 ».

21 uur training verdeeld over 3 dagen of op maat.

Voor meer informatie, contacteer ons.

TRAINING IN VERBINDENDE COMMUNICATIE GEINSPIREERD DOOR GEWELDLOZE COMMUNICATIE – (GC)

MODULE 1

De basis van een constructieve communicatie – De relatie tot zichzelf

Leer beter te luisteren en effectiever op een verzoek in te gaan.

De gouden regel van gedrag is wederzijdse tolerantie.” – Ghandi

Wenst u het proces van GC te ontdekken ten dienste van de professionele en persoonlijke relatie ?

Aan het einde van de opleiding zal de deelnemer in staat zijn om :

 • Een kwalitatieve verbinding met zichzelf en anderen te ontwikkelen : Empathische luistervaardigheden te ontwikkelen
 • Te weten hoe neutrale waarnemingen te doen
 • Te weten hoe men zijn gevoelens en behoeften op een verantwoorde manier kan uiten
 • Belemmeringen die leiden tot conflicten of stress kunnen te identificeren en te leren overwinnen
 • Moeilijke emoties te hanteren en zich bewust te worden van lichaamstaal.
 • Presenteren van het GCproces en de belangrijkste fasen
 • Verduidelijken en uitdrukken van wat er in ons omgaat
 • De vier manieren om een boodschap te ontvangen
 • Dankbaarheid uitdrukken
 • Zelfempathie leren

Geen.

21 uur training verdeeld over 3 dagen of op maat.

Voor meer informatie, contacteer ons

TRAINING IN VERBINDENDE COMMUNICATIE GEINSPIREERD DOOR GC – MODULE 2

De relatie met de ander – Openheid voor dialoog

Anders communiceren voor een betere samenwerking dankzij GC.

Als ik anderen de empathie geef die ze nodig hebben, is het niet moeilijk om mezelf te laten horen.Marshall Rosenberg

Wilt u nieuwe relatievaardigheden ontwikkelen door middel van verbindende communicatie ?

Aan het einde van de opleiding zal de deelnemer in staat zijn om :

 • Misverstanden en meningsverschillen oplossen zonder agressie.
 • Gebruik te maken van dialoog op basis van empathisch luisteren en weten hoe een vraag te stellen en niet een eis.
 • Iemands diepste behoeften te onderscheiden en te weten hoe ze te labelen om de relatie te dienen.
 • Het vermogen te verwerven om zich oprecht uit te drukken en zich in te leven in anderen.
 • Empathisch luisteren naar wat er in de ander omgaat
 • Een verbinding maken met de ander door een verzoek te doen
 • De dialoogdans of de giraffedans
 • De verschillende manieren van luisteren en de gevolgen daarvan

« module 1 ».

21 uur training verdeeld over 3 dagen of op maat.

Voor meer informatie, contacteer ons

TRAINING IN VERBINDENDE COMMUNICATIE GEINSPIREERD DOOR GC – MODULE 3

De praktijk van de dialoog en de uitdagingen ervan

Concrete voorbeelden van GC in bedrijven in de praktijk brengen.

Het heeft geen zin mooie gevoelens te voelen als we ze niet kunnen overbrengen.Stefan Zweig

Wilt u weg van de « gebruikelijke » communicatie en uzelf duidelijk, respectvol en effectiever uitdrukken met technieken en hulpmiddelen die geïnspireerd zijn door GC ?

Aan het einde van de opleiding zal de deelnemer in staat zijn om :

 • Dagelijkse professionele situaties op te lossen
 • Te leren van fouten en blokkades
 • Een « neen » empathisch te ontvangen en een « neen » uit te drukken als een kans om een constructieve oplossing te vinden.
 • De kracht van vieringen aan de hand van de deelnemers ingebrachte
 • Zelfempathie beoefenen
 • Expressie en empathie in de dans van de dialoog
 • Leren van onze blokkades
 • « Neen » kunnen ontvangen

Vorige « module 2 ».

21 uur training verdeeld over 3 dagen of op maat.

Voor meer informatie, contacteer ons.

TOOLS :GEWELDLOZE COMMUNICATIE EN EMOTIONELE REGULATIE

Hoe een dialoog met uw medewerkers tot stand brengen, in een geest van luisteren en respect ? Hoe sereen een verzoek aan uw medewerkers formuleren ? Hoe interesse en engagement wekken in een dialoog ?

De emotionele intelligentie die wordt gevraagd in het proces van Geweldloze Communicatie, maakt de ontwikkeling mogelijk van een ander deel van de hersenen dat leren vanuit het hart door emoties en aangepaste actie bevordert. Verbindende communicatie is gebaseerd op de GC van Marshall Rosenberg. Emoties stoppen niet aan de deur van het bedrijf ; als de manager de deur niet openzet voor dialoog, kan hij of zij snel in onbeheersbare impasses terechtkomen. Om dit soort onaangenaamheden te vermijden, kan Marshall Rosenbergs Geweldloze Communicatie een effectief hulpmiddel zijn, zowel op korte als op lange termijn. De uitdaging is dan te weten hoe men zich moet openstellen voor de emoties van zijn teams in een zoektocht naar gelijkheid en evenwicht en het paradigma te veranderen door zich te richten op :

macht delen » in plaats van « macht over« 

« Mede-verantwoordelijkheid » in plaats van « ontkenning van verantwoordelijkheid« 

De training is aangepast aan professionele situaties en aan bedrijfsmanagement. In het rollenspel wordt ingegaan op de dagelijkse routines van de deelnemer om concrete oplossingen en gewenste oplossingen te vinden.

TOOLS :GEWELDLOZE COMMUNICATIE EN EMOTIONELE REGULATIE

Hoe een dialoog met uw medewerkers tot stand brengen, in een geest van luisteren en respect ? Hoe sereen een verzoek aan uw medewerkers formuleren ? Hoe interesse en engagement wekken in een dialoog ?

De emotionele intelligentie die wordt gevraagd in het proces van Geweldloze Communicatie, maakt de ontwikkeling mogelijk van een ander deel van de hersenen dat leren vanuit het hart door emoties en aangepaste actie bevordert. Verbindende communicatie is gebaseerd op de GC van Marshall Rosenberg. Emoties stoppen niet aan de deur van het bedrijf ; als de manager de deur niet openzet voor dialoog, kan hij of zij snel in onbeheersbare impasses terechtkomen. Om dit soort onaangenaamheden te vermijden, kan Marshall Rosenbergs Geweldloze Communicatie een effectief hulpmiddel zijn, zowel op korte als op lange termijn. De uitdaging is dan te weten hoe men zich moet openstellen voor de emoties van zijn teams in een zoektocht naar gelijkheid en evenwicht en het paradigma te veranderen door zich te richten op :

macht delen » in plaats van « macht over« 

« Mede-verantwoordelijkheid » in plaats van « ontkenning van verantwoordelijkheid« 

De training is aangepast aan professionele situaties en aan bedrijfsmanagement. In het rollenspel wordt ingegaan op de dagelijkse routines van de deelnemer om concrete oplossingen en gewenste oplossingen te vinden.

TRAINNG VOOR MANAGERS : VERBINDENDE COMMUNICATIE EN EMOTIONELE INTELLIGENTIE

Een opleiding geïnspireerd door Geweldloze Communicatie voor managers

TRAINING : DANKBAARHEID, WAARDERING EN POSITIEVE FEEDBACK

Kies: gebruik 99% van uw energie om ongelukkig te zijn en uzelf te bekritiseren, of gebruik 99% van uw energie om gelukkig te zijn. Geïnspireerd door Guy Courneau

Zou je jezelf meer willen waarderen ?

Wilt u meer drive in het leven, meer momenten van delen en samenwerken ?

Wilt u gelukkiger leven en meer vertrouwen in relaties ontwikkelen ?

Deze training, geïnspireerd door Geweldloze Communicatie, is voor alle mensen die meer vreugde, lichtheid, eigenwaarde en verbinding met hun professionele en persoonlijke omgeving willen ervaren en ontwikkelen.

 • Een kwaliteitsvolle relatie met zichzelf en anderen ontwikkelen
 • Barrières die leiden tot conflicten en stress identificeren en leren overwinnen
 • Gebruik maken van dialoog gebaseerd op empathisch luisteren
 • De hulpmiddelen van Geweldloze Communicatie voor positief management,conflictpreventie en beheer in de praktijk brengen
 • IJsbreker en leuke spelletjes om teamcohesie te creëren en samen te leren over Verbindende Communicatie.
 • Communicatie barrières erkennen om ze beter te overwinnen in een professionele relatie.
 • De aanpak in 4 stappen van het NVC-proces voorstellen en toepassen in dagelijkse professionele situaties.
 • Praten over zichzelf: Hoe « verantwoordelijkheid » nemen.
 • Leren om « win-win » verzoeken te doen.
 • Hoe dankbaarheid, erkentelijkheid en waardering uitdrukken in professionele relaties?
 • Dagelijks oefenen : het beheersen van emotionele reacties om ze te gebruiken in dienst van de relatie.

Geen.

21 uur training verdeeld over 3 dagen training of op maat.

Voor meer informatie, contacteer ons

Geweldloze Communicatie gaat niet alleen over het oplossen van conflicten; het gaat ook over het vieren van het leven en het een impuls geven door het plezier van dankbaarheid. Op de werkplek versterkt de praktijk van dankbaarheid en waardering, de cohesie van het team, en voorkomt « burn-out of blues ».

Schoonheid vinden in alles, dag-in en dag-uit, maakt het mogelijk om professionele en persoonlijke relaties anders te beleven.

Wat als we ook de « slechte ervaringen » omzetten in vieren ? Ze laten ons groeien.

 • Formuleer waardering, dankbaarheid voor de ander op een eenvoudige en oprechte manier.
 • Geef uzelf erkenning en voed zo het gevoel van eigenwaarde en autonomie.
 • Ontvang de waardering van anderen.
 • Onderscheid oprechte dankbaarheid van complimenten, behoefte aan waardering versus zoeken naar goedkeuring.

Ideaal « module 1 ».

21 uur training verdeeld over 3 dagen of op maat.

Voor meer informatie, contacteer ons

TRAINNG VOOR MANAGERS : VERBINDENDE COMMUNICATIE EN EMOTIONELE INTELLIGENTIE

Een opleiding geïnspireerd door Geweldloze Communicatie voor managers

 • Een kwaliteitsvolle relatie met zichzelf en anderen ontwikkelen
 • Barrières die leiden tot conflicten en stress identificeren en leren overwinnen
 • Gebruik maken van dialoog gebaseerd op empathisch luisteren
 • De hulpmiddelen van Geweldloze Communicatie voor positief management,conflictpreventie en beheer in de praktijk brengen
 • IJsbreker en leuke spelletjes om teamcohesie te creëren en samen te leren over Verbindende Communicatie.
 • Communicatie barrières erkennen om ze beter te overwinnen in een professionele relatie.
 • De aanpak in 4 stappen van het NVC-proces voorstellen en toepassen in dagelijkse professionele situaties.
 • Praten over zichzelf: Hoe « verantwoordelijkheid » nemen.
 • Leren om « win-win » verzoeken te doen.
 • Hoe dankbaarheid, erkentelijkheid en waardering uitdrukken in professionele relaties?
 • Dagelijks oefenen : het beheersen van emotionele reacties om ze te gebruiken in dienst van de relatie.

Geen.

21 uur training verdeeld over 3 dagen training of op maat.

Voor meer informatie, contacteer ons

TRAINING : DANKBAARHEID, WAARDERING EN POSITIEVE FEEDBACK

Kies: gebruik 99% van uw energie om ongelukkig te zijn en uzelf te bekritiseren, of gebruik 99% van uw energie om gelukkig te zijn. Geïnspireerd door Guy Courneau

Zou je jezelf meer willen waarderen ?

Wilt u meer drive in het leven, meer momenten van delen en samenwerken ?

Wilt u gelukkiger leven en meer vertrouwen in relaties ontwikkelen ?

Deze training, geïnspireerd door Geweldloze Communicatie, is voor alle mensen die meer vreugde, lichtheid, eigenwaarde en verbinding met hun professionele en persoonlijke omgeving willen ervaren en ontwikkelen.

Geweldloze Communicatie gaat niet alleen over het oplossen van conflicten; het gaat ook over het vieren van het leven en het een impuls geven door het plezier van dankbaarheid. Op de werkplek versterkt de praktijk van dankbaarheid en waardering, de cohesie van het team, en voorkomt « burn-out of blues ».

Schoonheid vinden in alles, dag-in en dag-uit, maakt het mogelijk om professionele en persoonlijke relaties anders te beleven.

Wat als we ook de « slechte ervaringen » omzetten in vieren ? Ze laten ons groeien.

 • Formuleer waardering, dankbaarheid voor de ander op een eenvoudige en oprechte manier.
 • Geef uzelf erkenning en voed zo het gevoel van eigenwaarde en autonomie.
 • Ontvang de waardering van anderen.
 • Onderscheid oprechte dankbaarheid van complimenten, behoefte aan waardering versus zoeken naar goedkeuring.

Ideaal « module 1 ».

21 uur training verdeeld over 3 dagen of op maat.

Voor meer informatie, contacteer ons

WELKE ZIJN DE METHODEN EN INSTRUMENTEN DIE WIJ GEBRUIKEN TIJDENS ONZE PROFESSIONELE OPLEIDING IN COMMUNICATIE EN MANAGEMENT ?

 • Een interactieve en ludieke lesmethode: afwisselend rollenspel, oefeningen, evaluaties en theorie.
 • Rollenspel: Tijdens de opleiding worden beroepssituaties gespeeld die dicht bij de realiteit staan, met een acteur als spelpartner.
 • Een gepersonaliseerde aanpak : tijdens onze opleidingen wordt rekening gehouden met ieders doelstellingen en professionele problemen.
 • Het Geweldloze Communicatieproces (Marshall Rosenberg) voor een constructieve dialoog.
 • Coaches en trainers zijn gecertificeerde deskundigen met een echt gevoel voor humor.
 • Gebruik van acteertechnieken om Verbale en NonVerbale Communicatie te verbeteren..
 • Een analyse van de tijdens de training opgenomen video’s om de blokkeermechanismen te begrijpen.
 • Innovatie : De Emotionele Regulatie en theaterclown als instrument voor interactie en expressie van emoties.

WELKE ZIJN DE METHODEN EN INSTRUMENTEN DIE WIJ GEBRUIKEN TIJDENS ONZE PROFESSIONELE OPLEIDING IN COMMUNICATIE EN MANAGEMENT ?

 • Een interactieve en ludieke lesmethode: afwisselend rollenspel, oefeningen, evaluaties en theorie.
 • Rollenspel: Tijdens de opleiding worden beroepssituaties gespeeld die dicht bij de realiteit staan, met een acteur als spelpartner.
 • Een gepersonaliseerde aanpak : tijdens onze opleidingen wordt rekening gehouden met ieders doelstellingen en professionele problemen.
 • Het Geweldloze Communicatieproces (Marshall Rosenberg) voor een constructieve dialoog.
 • Coaches en trainers zijn gecertificeerde deskundigen met een echt gevoel voor humor.
 • Gebruik van acteertechnieken om Verbale en NonVerbale Communicatie te verbeteren..
 • Een analyse van de tijdens de training opgenomen video’s om de blokkeermechanismen te begrijpen.
 • Innovatie : De Emotionele Regulatie en theaterclown als instrument voor interactie en expressie van emoties.